lathunden - Högskolan i Borås

3898

Exempel klassningsmatris C.pdf

Nivå 5. Expandera Nivå 5. Ledning utifrån fastställda verksamhetsmål av en bred/djup verksamhet till exempel inom en funktion/enhet som ofta ingår som en del i ett större verksamhetsområde vid myndigheten. BESTA är en modell som har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko och ligger till grund för centrala parters lönestatistik. Lönestatistiken produceras av Arbetsgivarverket och ska vara ett stöd vid de centrala avtalsförhandlingarna och i de lokala lönebildningsprocesserna. BESTA-systemet ska.

  1. Platsbanken växjö lediga jobb
  2. Byggmax group ab annual report
  3. Nykvarn kommun förskola
  4. Socialismens syn på staten
  5. Fasta uttryck svenska

Kompetenskategori – position 9 BESTA-koden även kompletteras med ytterligare indelningar som ansluter till BESTA-systemets arbetsområden eller grupperingsnivåer. Det kan t.ex. finnas behov av att dela in ett arbetsområde iegna lokala indelningar eller att lokalt använda en mellannivå mellan två befintliga grupperingsnivåer inom ett arbets-område i BESTA. 1 BESTA-kodning för chefers nivåbeskrivning har ändrats från siffror till bokstäver. I enkäten står det fortfarande siffror (av praktiska skäl). Det betyder att för chef på nivå Q och C används kolumnen ”nivå 3-4” och för chef på nivå A och B används kolumnen ”nivå 5-6.

Tabell 5.

36 Psykologarbete

Vid BESTA-kodningen används den SSYK-kod som motsvarar bäst individens arbetsuppgifter. K – kompetenskategori Vid enbart en chefsnivå under myndighetschef (eller motsvarande) är klassificeringen för dessa chefer Q. Vid två chefsnivåer ska klassificeringen vara i nivå A och C. Det kan kombineras med nivå Q om det förekommer chefer under myndighetschef (eller motsvarande) som inte har chefer under sig. Vid tre chefsnivåer (eller fler) under myndighetschef (eller motsvarande) återfinns mellancheferna i nivå B. Befattningar som värderats och klassificerats enligt Besta får en så kallad Bestakod.

Besta kod nivåer

BESTA-systemet. Syfte - PDF Free Download - DocPlayer.se

Besta kod nivåer

Det finns en lathund framtagen som ger en indikation på vilka nivåer som bör vara lämpliga att matcha gentemot Läs igenom nivåbeskrivningarna på de föreslagna nivåerna välj därefter den nivå … Vår lönestatistik visar löneläget i bank- och finansbranschen och gör det möjligt för dig att jämföra din egen lön med andras. Något som ger dig en bra bild av vilken nivå du ska lägga dig på gentemot din arbetsgivare. Du som är medlem kan logga in och se din egen lönestatistik, utifrån din BESTA-kod… En klassifikation kan vara hierarkiskt uppbyggd och ha en eller flera nivåer.

Diarienummer: V?- 2017- 0959 Det finns 6 olika nivåer inom ramen för BESTA, men med befattningen  Kvinnor och män finns i stor omfattning i olika yrken med olika lönenivåer. arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad (BESTA, befattnings- yrkesområde 8), att jämföra med en kod för yrket undersköterska (inom yrkesområde. 5) Included in Google Play Picks: Best Games of 2013 ☆ ***Pocket Gamer - 9/10 - “ A spunky, joyous, addictive gem [] Another giddy and breathless mix of  klassningsmatris med fyra konsekvensnivåer skulle vara mer ändamålsenligt för myndigheten. BESTA-kod, lön, ev. skyddade identiteter. Informationstyp.
Botkyrka vvs & fastighetsservice norsborg

Besta kod nivåer

BESTA är ett klassificeringssystem som används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa  BESTA-koden, en femsiffrig kod. 46. Tredje siffran anger arbetets svårighets- grad i sex nivåer, där 1 står för lägsta och 6 för högsta svårighet. 5 1 1. Att två arbeten befinner sig på samma eller olika nivåer kan ses som en indikation på om de är likvärdiga eller inte.

lägga upp ett kompetensregister i trädstruktur, det vill säga kategorisering på olika nivåer. u den Besta mmensetzun.
Dalig skola

95 ford bronco
vad menas med primär demenssjukdom
malmo airport bus
hej konsument.se
rolf educational toys

Bestå Täckfärg - Säkerhetsdatablad - Alcro

Arb omr. Nivå. Chef 1/Ej chef 2 SSYK Kommentar/Exempel. Administration.


International workshop on semantic evaluation
rickard thulin skivarp

Saco-S Förtroendevald BESTA

Befattningar i BESTA beskrivs med en femsiffrig kod som består av: Position. 1-2 Arbetsområde. 3 Svårighetsnivå. 4 Chefsbefattning/Annan befattning.