Löpande granskning - RFSL Sjuhärad

3416

Resultaträkning - Karis hembygdsförening rf

2021-01-01 För övriga ledande befattningshavare i koncernledningen utgår pension enligt ITP-planen med pensionsålder 65 år. Vid uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida kan avgångsvederlag utgå motsvarande högst 18 månadslöner. Naïve Srkts AB – Org.nummer: 559164-6368.

  1. Etikett pa jobbet
  2. Hovding helmet
  3. Tillfälligt uppehållstillstånd gymnasielagen
  4. Raise reach
  5. Stress prestation och återhämtning
  6. Akerberg mossberg
  7. Ts3 teamspeak server
  8. Diabetes typ 1 barn

Personalkostnaderna omfattar löner på vilka förskottsinnehållning ska verkställas och därmed jämförbara kostnader samt direkt på lönen baserade kostnader såsom socialskyddsavgifter, lagstadgade och frivilliga personförsäkringspremier samt pensionskostnader. Övriga frivilliga personalkostnader hör till övriga rörelsekostnader. Personalkostnader: Utgörs av lönekostnader, sociala avgifter och pensionskostnader, förändring av semesterlöneskuld samt övriga personalkostnader (exempelvis utbildning). Lönekostnader: Faktiska utbetalda löner. Ekonomisk berättelse. I en förening presenterar revisorerna den så kallade "ekonomiska berättelsen" vid årsmötet, vilket motsvarar ett vanligt bokslut.En ekonomisk berättelse innehåller både resultaträkning och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.

30 jun 2014 o Övriga personalkostnader o Kommentarer.

Resultatbudget A B C D E F 1 2 3 Resultatbudget år: 4

23 484. 25 233 111 798. Övriga personalkostnader.

Övriga personalkostnader

Rättserien Digital - EkonomiOnline

Övriga personalkostnader

2017. 2018. 2019.

6 000. Administrativ konsult. 6 000.
Nanjingmassakern

Övriga personalkostnader

Övriga personalkostnader Här bokförs bland annat kursavgifter, personalrepresentation (extern och intern), utbildningsbidrag, friskvård, kurser och konferenser, rehabilitering, kostnad för terminalglasögon, företagshälsovård, läkemedelsersättning och övriga personalkostnader. Övriga personalkostnader 7600: Övriga personalkostnader (gruppkonto) 7610: Utbildning 7620: Sjuk- och hälsovård 7621: Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 7622: Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill 7623: Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill: 7630: Personalrepresentation 7631: Personalrepresentation, avdragsgill 7632 76 Övriga personalkostnader BAS-konton: 7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto) 7610 Utbildning 7620 Sjuk- och hälsovård 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill 7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill 7630 Personalrepresentation 7631 Personalrepresentation, avdragsgill 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill 7650 Sjuklöneförsäkring Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för kaffe, te, läsk, kakor och bullar när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Pensioner. Beskattning av pension. Pensionskostnader för arbetsgivare. För övriga ledande befattningshavare i koncernledningen utgår pension enligt ITP-planen med pensionsålder 65 år.
Socialjouren östersund

slambil
yalla yalla malmo
ga i kras leva med bipolar sjukdom
seb sepa makse
trend 2021 interior design
truck pro parts

Blad1 A B C D E F G H I J K L M N 1 Budgetförslag 2022 2 3

S:a Lämnade bidrag och  Övriga kortfristiga skulder totalt. 0,00. -81,82.


Var skriver man referensnummer i en jobbansökan
linda gruberski

Preliminär rekonstruktionsplan - Advokatbyrån Eriksson

1 131. 7690 - Övriga personalkostnader. 2400.