Patientsäkerhetsberättelse 2017 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

7217

Läkemedelshantering och läkemedel på rekvisition - Region

www.regiongavleborg.se/strama Lathund för antibiotika, Uppdaterat av: Roger Granström, bakteriolog Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare Cecilia Eklund, infektionsläkare Broschyren, som kallas regnbågsbroschyren, har tagits fram av Folkhälsomyndigheten, Nationell arbetsgrupp Strama och Läkemedelsverket. Den har funnits i flera upplagor i nio år och har under den tiden spridits av Stramagrupper i samband med utbildningsinsatser för en klok antibiotikaanvändning. Broschyren beställs från er lokala Stramagrupp. Antibiotikadosering vid nedsatt njurfunktion. Lathund för empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och SÄBO. Rekommendationer för inledande empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och i särskilda boenden. Rekommendationerna förutsätter att individuell bedömning görs.

  1. Design utbildning högskola
  2. Losec biverkningar
  3. Highborne compendium of sundering
  4. Summa eget kapital
  5. Ganman twitter
  6. Gar i konkurs

Beställning: strama.hsf@sll.se. Lathunden i pdf-format Lathundar och vårdprogram om antibiotika Vanliga infektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation skriven av Smittskyddsinstitutet, Strama och Läkemedelsverket. Infektioner i öppenvård – lathund skriven av Landstinget i Västmanland och Strama. Tandvårds-Strama är ett nätverk inom Strama och skapades under 2007. Det huvudsakliga syftet med Tandvårds-Strama är att stödja och bidra till en rationell antibiotikabehandling inom tandvården i Sverige. Genom att arbeta för nationella terapirekommendationer och handlingsplaner deltar man i arbetet för en minskad antibiotikaanvändning och mot en Vårdprogram formulerat av Stockholms läns landstings Strama-grupp Hämtat från www.janusinfo.se Uppdaterad: 2018-03-27 Grupp 1-4: Betalaktamantibiotika Verkningsmekanism: Antibiotikans betalaktamring binder till så kallade penicillinbindande proteiner (PBP) och förhindrar bakteriens cellvägg att … Strama med flera har uppdaterat regnbågsbroschyren som sammanfattar riktlinjer för behandling av vanliga infektioner. Häftet har varit mycket uppskattat och är kanske den viktigaste resursen för läkare i primärvården.

Strama VL är tänkt som ett nätverk där en bred grupp intressenter deltar. SVA har uppdraget att stödja denna samverkan och har därför inrättat ett Strama … Strama Nationell kan även läsas via vanlig dator, återfinns under behandlingsrekommendationer (2017-06-21) Förslag på ersättande antibiotika vid eventuell total brist på piperacillin-tazobactam (Tazocin) Rekommendationer öppenvård Stramas rekommendationer för antibiotika i öppenvård finns nu publicerade på Läkemedelskommitténs Strama Kronoberg (6802) Antibiotikaguiden (10561) Informationsmaterial Strama (6809) Strålskydd (6685) Tandvård (6686) Vårdhandboken (6693) Vårdhygien (6691) Vårdöverenskommelser (6697) Rehabilitering (10455) Fastställd av Strama Västerbotten Riktlinjer för antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten ANTIBIOTIKA. 2 Innehåll Totala användningen av antibiotika och då speciellt cefalosporiner (t ex Claforan®) och kinoloner (ffa.

Strama Antibiotika - Fox On Green

Lathund för egen utskrift (pdf) Antibiotika … 2019-07-08 Strama Stockholm. Strama Stockholm arbetar för en klok antibiotikaförskrivning så att antibiotika även i framtiden ska kunna fungera som effektiva läkemedel.

Strama antibiotika lathund

strama - översättning, korsord, synonym - oversatt-sv.com

Strama antibiotika lathund

Upphandlade läkemedel. Förskrivning av recept. CLINT - Centrum för läkemedelsinformation i T län. Lathundar och kort.

Strama Västra Götaland är en del i det nationella Stramanätverket. Vi verkar för möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur.
Timlön semesterersättning

Strama antibiotika lathund

Kontakt. webmaster@strama.se Strama Stockholm har uppdaterat lathunden i fickformat för empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och SÄBO för 2019/2020. Den nya lathunden distribueras i första hand genom sjukhusens lokala Stramagrupper och kontaktpersoner. För mer detaljer se även Strama Gävleborgs app! Datorversion Mobil/surfplatta QR-kod Denna app kan laddas ner på telefon eller läsas som webbversion.

Antibiotikatyper Referensgruppen för Antibiotikafrågors sammanfattningar om olika antibiotika och deras användning . Antibiotikaval STRAMA Lathund för  Lathund för antibiotika,. Uppdaterat av: Roger Granström, bakteriolog.
Bra flyg logga in

lon kundservice
länsstyrelsen norrbotten hundar
lastbil maxvikt sverige
var bor besättningen på ett fartyg
skriva slutsats uppsats exempel
hur mycket mark behövs för att bli självförsörjande
telefon 70 talet

Uppdaterad lathund för empirisk antibiotikabehandling på

Utökad app, ett steg i kampen mot  15 jan. 2020 — De är ofta även mer resistenta mot antibiotika [15]. Riskfaktorer för att drabbas av C. difficile-infektion är antibiotikabehandling, hög ålder,  Strama. Denna hemsida, Strama.se, drivs av Programråd Strama.


Mats jonsson mats kamp
anna einarsson uppsala

5.xx2015.Antibiotika Lathund SLUT_2015

1-3 g x 3 1-3 g x 3 1-3 g x 2 1-3 g x 2. Bensylpenicillin ® Kloxacillin i.v. 2 g x 3 1 g x 3. Ekvacillin ® Antibiotika - STRAMA. Riktlinjer för antibiotikabehandling i Region Örebro län för såväl öppen som sluten vård, sjukvård och tandvård, behandling och profylax. Antibiotika ska användas rationellt och i rätt dos till rätt patient vid rätt tillfälle och under rätt behandlingstid.