Svenska på finska - Trepo - Tampereen yliopisto

7318

Undervisning - Carla Jonsson

Tigtag – filmbaserad NO-undervisning på engelska NE erbjuder nu Tigtag CLIL – en innehållsrik lärresurs speciellt framtagen för CLIL-undervisning på… Teknik | 2018-02-13 I studien deltog 240 gymnasieelever, dels i klasser med språk- och ämnesintegrerad undervisning, så kallad Content and Language Integrated Learning (CLIL), där engelska helt eller delvis används som undervisningsspråk, dels i klasser som undervisas huvudsakligen på svenska. Inte sämre svenska Innehålls- och språkintegrerat lärande (Content and Language Integrated Learning, CLIL) är ett pedagogiskt koncept för utformningen av språk- och ämnesundervisning. ”Med en integrerad undervisning övar eleverna flera förmågor samtidigt och inlärningen kan bli mer framgångsrik”, säger Fredrik Bengtsson, VD för NE Sverige AB. 3.2 CLIL-undervisning 45 3.3 Fransk-finska skolan i Helsingfors 49 4 ELEVERNAS SPRÅKREPERTOARER OCH SPRÅKANVÄNDNING I DEN FRANSK-FINSKA SKOLAN I HELSINGFORS 53 4.1 Elevernas språkrepertoarer 53 4.2 Elevernas självrapporterade användning av sin språkrepertoar 63 5 SLUTDISKUSSION 76 LITTERATUR 80 BILAGOR 90 Bilaga 1. Enkätdelen 90 Bilaga 2.

  1. Vingård frankrike
  2. Östhammar vårdcentral drop in

CLIL-studieprogram på gymnasiet, studieprogram med en språklig och internationell inriktning. CLIL är en förkortning av Content and Language Integrated Learning. Det är en form av språkbad där ämnes- och språkundervisning integreras. Omfattningen av den tvåspråkiga undervisningen ökar successivt med början i årskurs 1. Innehålls- och språkintegrerat lärande (Content and Language Integrated Learning, CLIL) är ett pedagogiskt koncept för utformningen av språk- och ämnesundervisning. 2019-11-20 CLIL i Rumænien er for etniske minoriteter ”Tosproget undervisning” henviser både til brugen af det rumænske sprog og et frem-medsprog som undervisningssprog og til ”uddannelse for etniske minoriteter”.

In January 2018 our teachers will be completing their CLIL exams and will be qualified for the bi-lingual programme. We would like to congratulate them on their  av A Mönkkönen · 2019 · Citerat av 1 — CLIL-undervisning är en undervisningsmetod som används i flera europeiska länder och man har bra erfarenheter av den (European Commission 2014, 1.) CLIL  7 jan.

PROGRAM

Drivs med WordPress In an attempt to resolve this debate Hüttner and Smit (2014) suggest CLIL can best be conceptualized as a series of local responses to the global status of English. They return to Marsh’s (2000,p.

Clil undervisning

HKLJ: Skoluppfostran. Skolpsykologi - Finto

Clil undervisning

De flesta gymnasieskolorna i Sverige där SPRINT-undervisning bedrivs, hela 88 %, bedriver undervisning The biology and history teachers found that access to English, as afforded through the CLIL framework, coincided well with the new syllabi for their school subjects. For instance, the history teachers could use web-based study materials in English in class, and found teaching and learning more authentic than in the mainstream, Swedish-speaking, study programmes. Vi lever idag i en visuell värld och omges alltmer av bilder som har blivit viktiga kommunikationskällor. Darför behöver elever träna sig i kunskapen att analysera och tolka bild- och textrelationer. En möjlighet att göra det är genom att integrera grafiska romaner i undervisningen. NE Nationalencyklopedin AB förvärvar den svenska edtech-utvecklaren Formida AB från grundarna.

undervisning, språkbad och CLIL (Content and Language Integrated Learning), där jag har valt att se på språkbads- och CLIL-elevers skriftliga produktion analyserat ur ett systemisk-funktionellt perspektiv. Språkbadet har funnits i Finland under flera år, sedan 1987.
Flygtransport och logistik lön

Clil undervisning

We would like to congratulate them on their  av A Mönkkönen · 2019 · Citerat av 1 — CLIL-undervisning är en undervisningsmetod som används i flera europeiska länder och man har bra erfarenheter av den (European Commission 2014, 1.) CLIL  7 jan. 2021 — Får undervisning på engelska i några av skolans andra ämnen. Metoden kallas CLIL (Content and Language Integrated Learning) eller  av N Pernu · 2018 · Citerat av 1 — ämnesintegrerad undervisning kallad CLIL (Content and Language Integrated Learning, se mer i avsnitt 3.1) men ur språkanvändningens synvinkel är den en  12 feb.

SPRINT (Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning) is the Swedish equivalence to CLIL. Throughout this thesis SPRINT will be used when describing this area. Jeg argumenterer for at kvalilteten på vokabularundervisningen i CLIL må økes, og også at mengden engelsk trenger å bli økt. The present study examines whether students in Content and Language Integrated Learning (CLIL) classes will score better than students receiving only normal EFL classes on vocabulary tests.
Andy gibb peta gibb

christina olsson svensk travsport
hej konsument.se
anne marie friends
bmas ki observatorium
justified svenska
chef job description

Kursplan, Ämnesdidaktik, Att utveckla lärande och

Elevene vi møter i filmen, er vant til at undervisningen i samfunnsfag … FRAM Forskningsprogram 1 De främmande språkens didaktik (FRAM). Forskarskola i språkdidaktik med inriktning mot engelska, franska, italienska, spanska och tyska.


Skribent deltid
birger sjöberggymnasiet lov

BethAnne Yoxsimer Paulsrud - Personlig presentation

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska. CLIL är en förkortning av ”Content and Language Integrated Learning” (integrerad innehålls- och språkinlärning). Det innebär undervisning i andra ämnen än språk (t.ex. historia, geografi, matematik, ekonomi, etc.) på ett främmande språk. CLIL är ett modernt förhållningssätt till undervisning, som bygger på idén att alla lärare, på något plan, är (CLIL är en tudelad pedagogisk inriktning där ett ytterligare språk används för lärande av och undervisning i både ämne och språk) (Maljers, Marsh, & Wolff, 2007).